walla scen!    R.I.P.

har gjorts om till byggbodar.